Dokumenty do pobrania

Regulamin

Karta informacyjna

Statut przedszkola

Umowa przedszkole

Upoważnienie do odbioru dziecka

Regulamin rekrutacji