„W dzieciństwie niewiele zależy od nas samych wiele zaś od tych, którzy są z nami.” ~ prof. B. Rocławski

 

założyciel Przedszkola "Tygrysek ED"mgr Elżbieta Dudek-Ruszildyrektor przedszkola i żłobka, neurologopeda i nauczyciel.
Jest absolwentką filologii polskiej UJ, studiów podyplomowych  w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ oraz  logopedii i neurologopedii na AFM w Krakowie. Do pracy w przedszkolu oprócz logopedii przygotowały ją również studia  na kierunkach wychowanie przedszkolne i zarządzanie w oświacie. Ciągle się uczy, w tym wiele od swoich dzieci. Mama Łukasza, Kuby, Jaśka i babcia małej Uli.

„Wychowując swoje dzieci miałam często kłopot ze znalezieniem odpowiedniego miejsca, gdzie moi chłopcy mogliby się pobawić  zrówieśnikami. Kiedy poszli do przedszkola spotkałam się z przepełnionymi salami, w których bawiło się ponad 25 dzieci. Planując otwarcie przedszkola i żłobka brałam  pod uwagę własne doświadczenia, wiedzę pedagoga i opinie innych rodziców. Pragnę, by „Tygrysek ED” , o którym niektórzy mówią EDek, był kameralnym  miejscem, gdzie rozbudzane są zainteresowania dzieci poprzez zabawę, ciekawe zajęcia, obserwacje, wycieczki  a rodzice mieli wsparcie w wychowywaniu swoich pociech. By personel zapewnił dziecku przede wszystkim troskliwą opiekę ale jednocześnie  zabawę, która rozwija, inspiruje, uczy współpracy z rówieśnikami. By grupy nie były liczne, a miejsce było dzieciom  przyjazne, przypominało dom i najbliższe otoczenie. Być może dlatego, że sama uwielbiam się  uczyć, doświadczać nowego, poszukiwać rozwiązań w trudnych kwestiach, motywuję  personel, by ciągle podnosić kwalifikacje i w miarę możliwości wspieram te starania. Wiem, że praca z małymi dziećmi jest niezwykle wymagająca. By pokonać wątpliwości mamy dewizę „im więcej dasz, tym większą odczuwasz satysfakcję”. Bywało, że coś się nie udało w pełni – coś przegapiliśmy, nie dostrzegliśmy na czas.  Lecz wtedy,  gdy dzieci są uśmiechnięte a rodzice zadowoleni, myślę, było warto się starać, „róbmy swoje, najlepiej jak umiemy wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie”.

mgr Anna Obrał nauczycielka i wychowawczyni  w grupie starszaków  „Tygrysy”.
Do pracy w ” Tygrysku” trafiła, by realizować  praktyki studenckie. Wkrótce się jednak okazało, że świetnie się sprawdza
jako asystentka nauczyciela i ma to „coś” by zostać ulubioną panią.  Zdobyła sobie sympatię nie tylko dzieci lecz także
rodziców.

Ukończyłam  studia magisterskich na kierunku Pedagogika ze specjalnością – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna na Akademii Ignatianum w Krakowie. Do „Tygryska trafiłam jeszcze jako studenta na praktykę studencką. Tu poznałam specyfikę pracy z dziećmi i stwierdziłam, że praca z  dziećmi sprawia mi ogromną radość. Największy uśmiech na mojej twarzy pojawia się, gdy widzę jak dzieci się rozwijają, a przy tym świetnie bawią. Bardzo zależy mi, aby Państwa dzieci miło i aktywnie spędzały czas w przedszkolu, poznając siebie i otaczający ich świat.”

Teresa Waśniowska wychowawczyni w grupie przedszkolnej „Kotki”.
Pomaga najmłodszym dzieciom w nauce samodzielności, jednocześnie organizuje dla nich zabawę.Interesuje się  pedagogiką  Montessori i ukończyła specjalistyczny kurs organizowany przez Polski Instytut Montessori. Nabytą wiedzę i elementy pedagogiki montessoriańskiej wykorzystuje  w pracy na co dzień z dziećmi w żłobku i przedszkolu. Jest matką dwóch nastolatek.

 

 

mgr Magdalena Pyzik fizjoterapeutka

Ukończyła studia II stopnia w Krakowskiej Szkole Wyższej uzyskując tytuł magistra fizjoterapii. Początkowo pracowała w naszym przedszkolu jako asystentka nauczyciela w grupie przedszkolnej starszej ” Tygrysy”, zawsze aktywnie organizując dzieciom zabawę. Obecnie Pani Magda prowadzi zajęcia gimnastyki korekcyjnej grupowe i zajęcia terapeutyczne indywidualne .

mgr Karolina Jaśkowiec– oligofrenopedagog- p. Karolina prowadzi zajęcia rewalidacyjne z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

mgr Magdalena Skubińska– oligofrenopedagog i logopeda. Pani Magda prowadzi zajęcia rewalidacyjne i logopedycznez dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

mgr Patrycja Sadowska– nauczyciel wspomagający w grupie ” Kotki”

lic. Wiktoria Król- asystentka nauczyciela w gr.  Tygrysy”

Beata Satoła – pomoc nauczyciela w grupie ” Kotki”

Dorota Polek – opiekunka dziecięca w grupie żłobkowej

Barbara Woźny– opiekunka dziecięca w żłobku

Joanna Włosińska – pomoc opiekunki w grupie żłobkowej

mgr Alicja Kołaczek– pielęgniarka

Katarzyna Kowalik– woźna- Pani Kasia dba na co dzień o czystość w przedszkolu i żłobku oraz  przygotowuje posiłki dla dzieci.