Niepubliczne Przedszkole Integracyjne  „Tygrysek ED”

Placówka zlokalizowana jest na ul. Korpala 3 w Wieliczce ( w pobliżu salonu Peugeota) w nowoczesnym budynku z ogrodem i bogatym zapleczem dydaktycznym oraz wygodnym parkingiem dla rodziców.

W naszym przedszkolu zajęcia edukacyjne odbywają się w dwóch grupach 15-17 osobowych- młodszej ”Kotki” oraz starszej „Tygrysy”. W każdej opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wiodący oraz wspomagający, którzy organizują proces dydaktyczny tak, by dziecko poprzez zabawę i doświadczenie poznawało otaczający świat i czerpało z tego jak najwięcej radości. Każdego dnia jest także czas na spacer i pobyt na świeżym powietrzu .

W ramach czesnego sprawujemy opiekę i organizujemy edukacyjne wg programu zatwierdzonego przez MEN i zajęcia z:
-j. angielskiego 5x tyg.,
-rytmiki 2x tyg. ,
-gimnastyka korekcyjna 1xtydz.,
-muzykoterapii.

Dzieci uczęszczające do naszej placówki  mają możliwość uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych na terenie przedszkola a ich rodzice mogą liczyć na bezpłatne porady i konsultacje logopedyczne oraz fizjoterapeuty i oligofrenopedagoga odnośnie swoich pociech.

Zajęcia dodatkowe odpłatne i wycieczki ustalane są z rodzicami.

Istnieje możliwość stosowania zalecanej dzieciom diety pokarmowej .

Przyjmujemy dzieci od 2,5 r.ż. przez cały rok w miarę wolnych miejsc.

By zapisać dziecko, prosimy umówić się na spotkanie z dyrektorem – nr tel 600 338 334

 

                                         RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:00- 9:00

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci- zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową. Ćwiczenia poranne.

8:45 – 9:00 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
9:00-9:40 Śniadanie i mycie zębów.
9:40-11:10 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia całą grupą zgodnie z podstawą programową MEN.11:00  II śniadanie-  (owoce, jogurt).
11:15-11:45 Zabawy ruchowe w sali i  ogrodzie przedszkolnym. Gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. Zabawy organizowane i swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci. Spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze.
11:45-12:00 Obiad i przygotowanie do poobiedniego odpoczynku.
12:45-14:20 Odpoczynek poobiedni. Dzieci młodsze- leżakowanie. Dzieci starsze- słuchanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne. Praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi. Zabawy dowolne  w grupach i zajęcia dodatkowe wg uzgodnień z rodzicami.
14:20-14.30 Czynności porządkowe i higieniczne.
14:30-14:45 Podwieczorek.
14:45-17:00 Zabawy i gry dydaktyczne stolikowe. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Zabawy dowolne w sali oraz przedszkolnym ogrodzie. Rozchodzenie się dzieci. (Dla dzieci pozostających dłużej ok. 16.00 II podwieczorek).

Kim jesteśmy i dlaczego warto nam zaufać?

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Tygrysek ED” to przedszkole, które mieści się przy ulicy Korpala 3 w Wieliczce w nowoczesnym budynku z ogrodem. Dysponujemy atrakcyjnym zapleczem dydaktycznym, doskonale dostosowanym już dla 2,5 rocznych dzieci oraz starszych. Nasza kadra to osoby posiadające wiedzę i doświadczenie pedagogiczne, dbające o to, by zajęcia były prowadzone w sposób przemyślany i ciekawy, a przede wszystkim są to osoby kochające pracę z dziećmi. Stała współpraca z fizjoterapeutą i oligofrenopedagogiem pozwala nam zorganizować właściwą opiekę także dzieciom wymagającym szczególnej pieczy, mającym orzeczoną niepełnosprawność. W naszym wielickim przedszkolu prowadzona jest także terapia logopedyczna. Specjaliści pracują tu z dziećmi cierpiącymi na zaburzenia mowy, zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną. Dzieciom, które potrzebują opieki i terapii fizjoterapeuty organizujemy takie zajęcia.

Nasz program

Zajęcia odbywają się w dwóch, kameralnych grupach liczących od 16 do 20 dzieci i są prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli wiodących oraz wspomagających. Program ramowy naszego przedszkola integracyjnego w Wieliczce został opracowany w sposób umożliwiający wszechstronny rozwój każdego z podopiecznych. Zajęcia uwzględniają rozwijanie umiejętności kreatywnych, umysłowych i motorycznych u dzieci. Mają charakter integrujący grupę. Proponowane przez nas zabawy są zróżnicowane i zawsze dopasowane do zainteresowań i umiejętności każdego z dzieci. Zajęcia edukacyjne oprócz programu wychowania przedszkolnego obejmują między innymi naukę języka angielskiego prowadzone przez lektora, rytmikę oraz gimnastykę korekcyjną. Po uzgodnieniu z rodzicami istnieje możliwość prowadzenia zajęć dodatkowych uwzględniających szczególne zainteresowania czy potrzeby edukacyjne dzieci. Częste spacery i wycieczki przewidziane w programie zapewniają kontakt z naturą, zachęcają do przyrodniczych obserwacji, uczą także szacunku dla zwierząt, roślin uwrażliwiają na piękno przyrody i otaczającego świata. Dużą uwagę przykładamy do profilaktyki wad postawy oraz korygowanie wad już istniejących poprzez ćwiczenia sportowe i korekcyjne.

W  naszym niepublicznym przedszkolu  „Tygrysek ED” w Wieliczce, które często jest nazywane Przedszkole ” Tygrys EDek”  zapewniamy dzieciom zbilansowane, odżywcze i smaczne posiłki. Istnieje też możliwość stosowania zalecanej diety u dzieci, które tego wymagają. Naszym podopiecznym staramy się zaszczepiać podstawowe zasady higieny. Zwracamy też uwagę na taką organizację programu, by czas aktywności był idealnie zrównoważony z czasem relaksu i odpoczynku. Młodsze dzieci spędzają ten czas leżakując, a dla dzieci starszych przewidziano czynności i ćwiczenia typowo relaksacyjne i wyciszające oraz słuchanie bajek i muzyki relaksującej w tym muzyki klasycznej.

Punkt przedszkolny w Wieliczce

Kolejna z naszych placówek, to mieszczący się przy ulicy Mietniowskiej 3E w Wieliczce punkt przedszkolny, który działa od 2010r. Ten domek z ogrodem jest przeznaczony dla małej, kameralnej (do 15 osób) grupy dzieci. Zajęcia edukacyjne odbywają się tu pod opieką kompetentnych i doświadczonych nauczycieli wiodących i wspomagających. Program koncentruje się wokół rozwoju dziecięcej kreatywności i rytmiki poprzez zajęcia plastyczne oraz taneczne. Jest też urozmaicony o częste wycieczki. W punkcie przedszkolnym w Wieliczce dokładamy wszelkich starań, by okres dzieciństwa przebiegał podopiecznym w ciepłej, bezpiecznej i swobodnej atmosferze. Zadbaliśmy o urozmaicenie zajęć o codzienne spacery, zabawy grupowe podejmowane z inicjatywy dzieci czy gry dydaktyczne. Dzieci realizują tu również zadania edukacyjne oparte o podstawę programową MEN, zaznajamiają się z dziecięcą literaturą, słuchają bajek, a także wykonują ćwiczenia relaksacyjne. Do punktu przedszkolnego przyjmujemy dzieci od 2,5 roku życia w miarę wolnych miejsc. Zapisy są możliwe także na niepełny wymiar godzin (do godziny 13:00), a dla zainteresowanych organizujemy zajęcia adaptacyjne, przygotowujące dzieci do pobytu w obu placówkach.

Zapisy do naszego niepublicznego przedszkola „Tygrysek ED” oraz do punktu przedszkolnego „Tygrysek ED” są możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym. Wszelkie pytania i wątpliwości zostaną przedyskutujemy z Państwem podczas spotkania organizacyjnego. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!