Punkt Przedszkolny „ Tygrysek ED”

Placówka zlokalizowana jest na ul. Mietniowskiej 3e w Wieliczce w domku z ogrodem.

Zajęcia edukacyjne odbywają się w małej, kameralnej grupie do 15 dzieci, w której opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wiodący, pomoc nauczyciela.

Każdego dnia dzieci rysują, malują, tańczą, śpiewają i często wyjeżdżamy na wycieczki.

Dbamy również o to, by codziennie był również czas na spacer i swobodną zabawę, która towarzyszy okresowi dzieciństwa.

Przyjmujemy dzieci już od 2,5 roku cały rok w miarę wolnych miejsc. Istnieje możliwość zapisania dziecka na niepełny wymiar opieki do godz. 13.00.

W celu zapisania dziecka prosimy o kontakt tel. 600 338 334

 

                                         RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7:30- 8:45

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci- zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową. Ćwiczenia poranne.

8:45 – 9:00 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
9:00-9:40 Śniadanie i mycie zębów.
9:40-11:10 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia całą grupą zgodnie z podstawą programową MEN. II śniadanie.
11:15-11:45 Zabawy ruchowe w sali i  ogrodzie przedszkolnym. Gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. Zabawy organizowane i swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci. Spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze.
11:45-12:00 Obiad i przygotowanie do poobiedniego odpoczynku.
12:45-14:20 Odpoczynek poobiedni. Dzieci młodsze- leżakowanie. Dzieci starsze- słuchanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne. Praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi. Zabawy dowolne  w grupach i zajęcia dodatkowe wg uzgodnień z rodzicami.
14:20-14.30 Czynności porządkowe i higieniczne.
14:30-14:45 Podwieczorek.
14:45-16:00 Zabawy i gry dydaktyczne stolikowe. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Zabawy dowolne w sali oraz przedszkolnym ogrodzie. Rozchodzenie się dzieci.

zdjecie 1_ogród