Dokumenty do pobrania

Regulamin przedszkola

Karta informacyjna dziecka

Statut przedszkola

Umowa przedszkole

Upoważnienie do odbioru dziecka

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Ankieta