Żłobek

Czesne 2024 ( pełne)– 1500 zł.   po uwzględnieniu dofinansowań z Gminy Wieliczka – 1350 zł.

Czesne 2024 ( dzieci odbierane do 12,30)- 1200 zł. po uwzględnieniu dofinansowań z Gminy Wieliczka- 1050 zł.

Dofinansowania do kwoty czesnego:

dotacja z Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka dla mieszkańców gminy wynosi 150 zł ( kwota czesnego jest obniżania w bieżącym miesiącu),

-dofinansowanie tzw. Rodzinne Plany Kapitałowe 400 zł- wnosi o nią opiekun, kwota jest przekazywana na konto rodziców po wpłynięciu środków z ZUS na konto żłobka.