Klub malucha 

Czesne 2024 ( pełne)– 1500 zł.   po uwzględnieniu dofinansowań z Gminy Wieliczka – 1350 zł.

Czesne 2024 ( dzieci odbierane do 12,30)- 1200 zł. po uwzględnieniu dofinansowań z Gminy Wieliczka- 1050 zł.

Dofinansowania do kwoty czesnego:

– dotacja z Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka dla mieszkańców gminy wynosi 150 zł ( kwota czesnego jest obniżania w bieżącym miesiącu),

-dofinansowanie tzw. Rodzinne Plany Kapitałowe 400 zł-wypłacana od kwietnia z wyrównaniem od stycznia 2022r.- wnosi o nią opiekun.

Nie mamy karnetów godzinowych.

Dla dzieci uczęszczających na kilka godzin dziennie lub w wybrane dni tygodnia czesne jest obliczane  indywidualnie. Orientacyjnie opłata w takich przypadkach wynosi od 15 do 25 zł/godz.