Niepubliczne Przedszkole Integracyjne  „Tygrysek ED”

Placówka zlokalizowana jest na ul. Korpala 3 w Wieliczce ( w pobliżu salonu Peugeota) w nowoczesnym budynku z ogrodem i bogatym zapleczem dydaktycznym i wygodnym parkingiem dla rodziców.

W naszym przedszkolu zajęcia edukacyjne odbywają się w dwóch grupach 15-17 osobowych- młodszej ”Kotki” oraz starszej „Tygrysy”. W każdej opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wiodący oraz wspomagający, mający odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje.

Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego 3x tyg., rytmiki 1x tyg. są nieodpłatne, inne dodatkowe zajęcia i wycieczki ustalane są z rodzicami.

Dzieci wymagające szczególnego wsparcia ze względu na orzeczoną niepełnosprawność są pod opieka logopedy , fizjoterapeuty i oligofrenopedagoga. Istnieje możliwość stosowania zalecanej diety.

Przyjmujemy dzieci od 2,5 r.ż. przez cały rok w miarę wolnych miejsc.

By zapisać dziecko, prosimy umówić się na spotkanie – nr tel 600 338 334

 

                                         RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:00- 9:00

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci- zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową. Ćwiczenia poranne.

8:45 – 9:00 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
9:00-9:40 Śniadanie i mycie zębów.
9:40-11:10 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia całą grupą zgodnie z podstawą programową MEN.11:00  II śniadanie-  (owoce, jogurt).
11:15-11:45 Zabawy ruchowe w sali i  ogrodzie przedszkolnym. Gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. Zabawy organizowane i swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci. Spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze.
11:45-12:00 Obiad i przygotowanie do poobiedniego odpoczynku.
12:45-14:20 Odpoczynek poobiedni. Dzieci młodsze- leżakowanie. Dzieci starsze- słuchanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne. Praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi. Zabawy dowolne  w grupach i zajęcia dodatkowe wg uzgodnień z rodzicami.
14:20-14.30 Czynności porządkowe i higieniczne.
14:30-14:45 Podwieczorek.
14:45-17:00 Zabawy i gry dydaktyczne stolikowe. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Zabawy dowolne w sali oraz przedszkolnym ogrodzie. Rozchodzenie się dzieci. (Dla dzieci pozostajacych dłużej ok. 16.00 II podwieczorek).