O Nas

„W dzieciństwie niewiele zależy od nas samych
wiele zaś od tych, którzy są z nami.”
prof. B. Rocławski

założyciel Przedszkola "Tygrysek ED"mgr Elżbieta Dudek-Ruszil – dyrektor przedszkola i żłobka. Jest absolwentką filologii polskiej UJ, studiów podyplomowych  w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ oraz  logopedii na Akademii Ignatianum w Krakowie. Do pracy w przedszkolu oprócz logopedii przygotowały ją również studia  na kierunkach wychowanie przedszkolne i zarządzanie w oświacie.  Ciągle się uczy, w tym wiele od swoich dzieci. Matka Łukasza, Kuby, Jaśka. 

„Wychowując swoje dzieci miałam często kłopot ze znalezieniem odpowiedniego miejsca, gdzie moi chłopcy mogliby się pobawić  z rówieśnikami. Kiedy poszli do przedszkola spotkałam się z przepełnionymi salami przedszkolnymi, w których  bawiło się ponad 25 dzieci.   Planując otwarcie przedszkola i żłobka brałam  pod uwagę własne doświadczenia, wiedzę pedagoga i opinie innych rodziców. Pragnę, by „Tygrysek ED” , o którym niektórzy mówią EDek, był  kameralnym  miejscem, gdzie rozbudzane są zainteresowania dzieci poprzez zabawę, ciekawe zajęcia, obserwacje, wycieczki  a rodzice mogliby otrzymać wsparcie w wychowywaniu swoich pociech. By personel zapewnił dziecku troskliwą opiekę i  zabawę, która rozwija, inspiruje, uczy dzieci współpracy. By grupy nie były liczne, a miejsce przypominało dziecku dom. Personel, który dobieram do współpracy, jest ciągle motywowany przeze mnie do podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji, gdyż praca z małymi dziećmi jest niezwykle wymagająca. Natomiast im więcej dasz, tym większą odczuwasz satysfakcję.”

 

mgr Angelika Sztyler Pani Angelika pełni obowiązki zastępcy dyrektora przedszkola i jest nauczycielem prowadzącym zajęcia kompensacyjne i rewalidacyjne jako pedagog specjalny. Ukończyła Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach uzyskując tytuł magistra pedagogiki, następnie podyplomowe studia pedagogikę przedszkolną oraz oligofrenopedagogikę.  Posiada duże zdolności plastyczne i organizacyjne, które chętnie wykorzystuje w pracy z dziećmi w przedszkolu. Jest nieoceniona w przygotowaniu imprez dla dzieci. Zawsze uśmiechnięta, pełna energii i pomysłów, by każdy dzień w przedszkolu był ciekawy i ważny dla rozwoju dziecka.   Jest matką  7 letniej Nikoli.

mgr Agnieszka Bułat Pani Agnieszka pełni funkcję nauczyciela w grupie młodszej -„Kotki”. Jest absolwentką studiów magisterskich z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Pragnie rozbudzać wrażliwość estetyczną swych podopiecznych i zachęcać ich  do twórczego, kreatywnego działania lecz na jej zajęciach jest także czas na swobodną zabawę tak potrzebną maluchom. Ma 2 letnią córkę Hanię.

mgr Anna Łącka-Zagrodzka- Pani Ania jest nauczycielem kontraktowym wychowania przedszkolnego. Pracuje z grupą starszaków -” Tygrysami”. Jej wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi pomaga jej, by każde zajęcia były ciekawe, przemyślane i wzbudzały zainteresowanie dzieci. Jest miłośniczką przyrody i zwierząt i na swoich zajęciach  często przekazuje wiedzę o otaczającym nas świecie stosując ciekawe eksperymenty i inspirującą zabawę. Jest mamą 10-latki.

Teresa Waśniowska– Pani Teresa jest opiekunką w grupie żłobkowej i asystentem  nauczyciela w grupie młodszej. Pomaga najmłodszym dzieciom w nauce samodzielności, jednocześnie organizuje dla nich zabawę. Interesuje się  pedagogiką  Montessorii i ukończyła specjalistyczny kurs organizowany przez Polski Instytut Montessori. Nabytą wiedzę i elementy pedagogiki montessoriańskiej wykorzystuje  w pracy na co dzień z dziećmi w żłobku i przedszkolu. Jest matką dwóch nastolatek.

 

Anna Kowalska- Pani Ania jest pomocą nauczyciela. Przez wiele lat pracy w przedszkolu poznała doskonale  praktyczną stronę tego zawodu. Nie ma piosenki i zabawy, której by nie znała. Pomaga starszakom i maluszkom, dbając o to, by im  niczego nie brakowało.