O Nas

„W dzieciństwie niewiele zależy od nas samych
wiele zaś od tych, którzy są z nami.”
B. Rocławski

założyciel Przedszkola "Tygrysek ED"Elżbieta Dudek-Ruszil – Pani Ela jest absolwentką filologii polskiej UJ oraz studiów podyplomowych  w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ. Do pracy w przedszkolu przygotowały ją studia  w Akademii Ignatianum w Krakowie na kierunkach wychowanie przedszkolne i zarządzanie w oświacie. Ciągle się uczy, w tym wiele od swoich dzieci. Matka Łukasza, Kuby, Jaśka. Właściciel, pełni funkcję dyrektora przedszkola.

„Wychowując swoje dzieci miałam często kłopot ze znalezieniem odpowiedniego miejsca, gdzie moi chłopcy mogliby się pobawić  z rówieśnikami. Kiedy poszli do przedszkola spotkałam się z przepełnionymi salami przedszkolnymi, w których  bawiło się ponad 25 dzieci.   Planując otwarcie przedszkola brałam  pod uwagę własne doświadczenia, wiedzę pedagoga i opinie innych rodziców. Pragnę, by „Tygrysek ED” , o którym niektórzy mówią EDek, był  kameralnym  miejscem, gdzie rozbudzane są zainteresowania dzieci poprzez zabawę, ciekawe zajęcia, obserwacje, wycieczki  a rodzice mogą otrzymać wsparcie w wychowywaniu swoich pociech. By personel zapewnił dziecku troskliwą opiekę i  zabawę, która go rozwija, inspiruje, uczy współpracy w grupie. By w  grupie  przedszkolnej nie było więcej niż 15 dzieci, a miejsce przypominało dziecku dom. „

 

mgr Angelika Chrabąszcz Pani Angelika  pracuje jako nauczyciel w grupie starszej -” Tygrysy” oraz pełni obowiązki zastępcy dyrektora przedszkola. Ukończyła Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uzyskując tytuł magistra pedagogiki oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną. Posiada duże zdolności plastyczne i organizacyjne, które chętnie wykorzystuje w pracy z dziećmi.Nieoceniona w przygotowaniu imprez dla dzieci.  Jest zawsze uśmiechnięta i pełna energii i pomysłów, by każdy dzień w przedszkolu był ciekawy i ważny dla rozwoju dziecka. Podnosi swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych z pedagogiki specjalnej- oligofrenopedagogiki.  Jest matką  5 letniej Nikoli.

 

mgr Dominika Musiał Pani Dominika pełni funkcję nauczyciela w grupie młodszej -„Kotki”. Jest absolwentką studiów magisterskich z pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej Wyższej Szkoły Filozoficzno- Pegagogicznej „Ignatianum” w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W prowadzeniu codziennych zajęć z dziećmi  bardzo pomaga jej ukończone Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu i posiadany talent plastyczny. Pragnie rozbudzać wrażliwość estetyczną swych podopiecznych i zachęcać ich  do twórczego, kreatywnego działania.

 

Teresa Waśniowska– Opiekunka w grupie żłobkowej i asystentem  nauczyciela w grupie młodszej. Pomaga najmłodszym dzieciom w nauce samodzielności, jednocześnie organizuje dla nich zabawę i dba o posiłki. Interesuje się  pedagogiką  Montessorii i poszerza wiedzę na specjalistycznym kursie organizowanym przez Polski Instytut Montessori, by wykorzystywać  jej  elementy i założenia  w pracy na co dzień. Jest matką dwóch nastolatek.

 

 

Daria Mardosz- pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego. Studiuje pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną, aby poznać praktyczną stronę przyszłego zawodu rozpoczęła w przedszkolu pracę jako pomoc nauczyciela. Ma wiele zapału i chęci, by pomagać maluszkom oraz zawsze promienny uśmiech na twarzy.