Żłobek

Czesne 2021 ( dzieci do 2 l.)– 1050 zł.   po uwzględnieniu dofinansowań – 820 zł.

Czesne 2021 ( dzieci powyżej 2 l.)- 900 zł. – po uwzględnieniu dofinansowań – 670 zł.

( Kwota jest pomniejszana o dofinansowanie z Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka przeznaczone dla żłobków i klubów dziecięcych, która wynosi 150 zł oraz dofinansowanie z programu Maluch 2021 – 80 zł.)

Dla dzieci odbieranych  do 12,30 czesne wynosi odpowiednio:

dzieci do 2l.- 900 zł( Kwota jest pomniejszana o dofinansowanie z Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka przeznaczona dla mieszkańców gminy, która wynosi 150 zł oraz dofinansowanie z programu Maluch 2021 -80 zł. dla wszystkich zapisanych).
-po odjęciu dofinansowań 670 zł   

dzieci powyżej 2l. -750 zł.( Kwota jest pomniejszana o dofinansowanie z Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka przeznaczona dla mieszkańców gminy, która wynosi 150 zł oraz dofinansowanie z programu Maluch 2021 -80 zł. dla wszystkich  zapisanych ) .
-po odjęciu dofinansowań 520 zł