Żłobek

Czesne 2020 ( dzieci do 2 l.)– 950 zł.   po odjęciu dofinansowań – 665 zł.

Czesne 2020 ( dzieci powyżej 2 l.)- 800 zł. – po odjęciu dofinansowań – 515 zł.

( Kwota jest pomniejszana o dofinansowanie z Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka przeznaczone dla żłobków i klubów dziecięcych, która wynosi 150 zł oraz dofinansowanie z programu Maluch 2020 – 135 zł.)

Dla dzieci odbieranych  do 12,30 czesne wynosi odpowiednio:

dzieci do 2l.- 800 zł( Kwota jest pomniejszana o dofinansowanie z Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka przeznaczona dla mieszkańców gminy, która wynosi 150 zł oraz dofinansowanie z programu Maluch 2020 -135 zł. dla wszystkich zapisanych).
-po odjęciu dofinansowań 515 zł   

dzieci powyżej 2l. -650 zł.( Kwota jest pomniejszana o dofinansowanie z Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka przeznaczona dla mieszkańców gminy, która wynosi 150 zł oraz dofinansowanie z programu Maluch 2020 -135 zł. dla wszystkich  zapisanych ) .
-po odjęciu dofinansowań 365 zł