Rekrutacja uzupełniająca (grudzień)

 02-12-2018

W związku z realizacją projektu pod nazwą:”Przedszkole Integracyjne „Tygrysek ED” w Wieliczce”, ogłasza się rekrutację uzupełniającą od 3.12.2018 r. do 31.12.2018 r. Obecnie w przedszkolu integracyjnym jest 7 wolnych miejsc przedszkolnych, w tym 6 dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 05.01.2019 r.
Więcej informacji w regulaminie rekrutacji.